Seleccionar país d'enviament

Per a poder oferir-li els preus finals dels productes (amb els impostos i costos de transport inclosos) necessitem que ens indique el país de destinació entre els països de la següent llista.

L'1 de juliol de 2021 va entrar en vigor la directiva Finestreta Única, o One-Stop Shop (OSS) per a comerços electrònics. Això ens obliga a aplicar el tipus d'I.V.A. corresponent al país on es realitza cada enviament.

info@naranjasdecullera.com La nostra ubicació
Iniciar sessió
País d'enviament:
Espanya
País d'enviament:
Espanya
TRATAMENT DE CÍTRICS

TRATAMENT DE CÍTRICS

Ruth Palomero 23509 24 de setembre de 2019

L'ús i abús de substàncies químiques en l'agricultura i la posterior manufactura de les fruites i verdures, juntament amb un major coneixement dels riscos que aquests processos comporten tant per a la salut de les persones com per al medi ambient, ens fa, com a consumidors, ser cada vegada més exigents i preferir productes amb menys tractaments o més naturals.

En aquest sentit, des de la perspectiva de la nostra empresa, moltes vegades ens adonem de la manca de coneixement de part dels consumidors, fins i tot dels agricultors, sobre els tractaments que s'apliquen als cítrics. Intentarem explicar-ho a continuació, en un llenguatge senzill i centrant-nos en els aspectes que creiem poden ser d'interès per al consumidor.

Cítrics convencionals

Ens referim als cítrics que han sigut sotmesos a tractaments convencionals (és a dir, no ecològics) a l'hort, que inclouen plaguicides, herbicides i adobs químics. Després de la collita (que moltes vegades es produeix abans -o fins i tot molt abans- de la maduració), els fruits poden patir tractaments de desverdat, conservació amb antifúngics, ceres, etc. Alguns es conserven en cambres frigorífiques fins a diversos mesos després de la seva collita. Són la majoria dels que trobem avui en dia al supermercat.

Entre els cítrics que es comercialitzen a Europa, podem diferenciar dos grups: els produïts dins de la UE, principalment a Espanya, Itàlia, Portugal o Grècia, i els produïts fora de la UE, que provenen de països com Sud-àfrica, Egipte o Sud-amèrica. En aquest últim grup és molt habitual que als fruits se'ls aplique, en origen, tractaments prohibits a la UE, amb la qual cosa es crea una situació absurda que resulta molt perjudicial per als agricultors i consumidors europeus, ja que es prohibeixen substàncies als nostres agricultors (en teoria per ser potencialment perjudicials per a la salut), i en canvi, s'accepta la comercialització dins d'Europa dels cítrics d'aquests altres països on sí que poden haver estat tractats amb substàncies prohibits.

Article a Las Provincias

Article a Valencia Plaza

Cítrics convencionals sense tractaments postcollita

Hem anomenat així als cítrics que han rebut tractaments convencionals durant la seva producció, però que una vegada collits, únicament es netegen amb un drap abans de la seva comercialització, és a dir, no se'ls afegixen ceres, antifúngics o altres conservants, ni se'ls conserva en cambres frigorífiques, ja que han de ser enviats amb promptitud perquè puguen ser aprofitats en bon estat de conservació.

Aquest tipus de cítrics són els que hem estat venent durant aquests anys a Naranjas de Cullera. En el nostre cas, són cítrics collits en el terme municipal de Cullera (València) o adjacents, produïts per nosaltres mateixos, familiars, amics i coneguts, o petits agricultors del nostre entorn local. Com bé saben vostès, les nostres taronges s'envien el mateix dia que es colliten, amb la qual cosa són cítrics super frescos, la qual cosa redona en unes qualitats organolèptiques inigualables.

En els tractaments aplicats pels nostres agricultors s'utilitzen, exclusivament, productes autoritzats per la UE. A més, obliguem als nostres agricultors a presentar-nos el seu quadern de camp, on es recullen els tractaments aplicats durant la temporada, i des de fa dues temporades portem un estricte control de la traçabilitat de les nostres taronges, des de l'hort del qual provenen fins al consumidor al qual se'ls envien. Tot i així, una part significativa de les taronges que servim provenen d'horts que no han rebut cap tractament de plaguicides (l'agricultor decideix estalviar costos quan no observa plagues), encara que no per això poden ser anomenades ecològiques, ja que és habitual l'ús d'adobs químics o herbicides aplicats sobre el terreny.

Cítrics ecològics

Són cítrics collits en horts el sistema de cultiu dels quals és l'agricultura ecològica. L'agricultura ecològica es pot definir com un sistema de cultiu agrícola que permet obtindre aliments lliures de residus químics, respectant el medi ambient i conservant o millorant la fertilitat del sòl mitjançant l'utilització òptima de recursos naturals, sense l'ús de productes químics de síntesi. Això no vol dir que no es puguen aplicar tractaments en cas de necessitat, però sempre amb substàncies naturals acceptades pel comitè d'agricultura ecològica.

Vostè pot confiar que un agricultor o una empresa que ven taronges li diga que no han rebut tractaments convencionals, però l'única garantia és el certificat ecològic (o el Demeter, que és una mica més exigent que l'ecològic). Hi ha diferents organismes de control regionals a Europa, que vetllen perquè arriben al consumidor productes realment ecològics. A la nostra zona és expedida per l'organisme públic: CAECV.

Hi ha agricultors que no cuiden l'hort i diuen que és ecològica la seua producció. No és veritat. Seran taronges sense residus, i probablement estiguen boníssimes, però perquè una taronja siga ecològica ha de ser-ho l'hort del qual prové, i a més, per a exhibir-ho públicament, l'hort ha de disposar del corresponent certificat oficial, estar inscrit en un registre de productors ecològics, passar les inspeccions exigides i donar compte dels quilos produïts.

Cítrics «en conversió a ecològic»

Dins del procés d'obtenció del certificat ecològic, hi ha diferents fases. Des que l'agricultor sol·licita el certificat ecològic per a les seues parcel·les fins que l'obté passaran 3 anys. El primer any la collita es podrà vendre en el mercat com a «convencional». Durant el segon i tercer any el CEACV atorga un certificat intermedi anomenat «en conversió a ecològic» (o simplement «en conversió»), això vol dir, són taronges cultivades seguint les directrius ecològiques, els horts de les quals hauran d'esperar a complir els 3 anys de cultiu ecològic continuat per a rebre el certificat ecològic definitiu.


Calendari Naranjas de Cullera


Cal tenir en compte que la producció ecològica és una mica més cara a causa que els processos moltes vegades són més costosos i els productes utilitzats més cars. Però, certament, opinem que és la producció del futur, i que cada vegada els aliments ecològics seran més barats i arribaran a més gent. És per això que hem estat animant als nostres agricultors a fer la conversió a cultiu ecològic i esperem poder oferir aquests nous fruits a partir d'ara i en els pròxims anys.